ROZVOZ OBĚDŮ

až k Vám domů, nebo do Vaší firmy
Vaříme z kvalitních surovin - čerstvá vejce, kvalitní maso, vývary z kostí.
Bramborovou kaši připravujeme z brambor a mléka, nepoužíváme žádné sušené směsi.
Vybrat si můžete ze šesti druhů jídel, jídelníček Vám přivezeme, nebo pošleme na Váš e-mail.
Objednávky příjímáme do 14 h předchozího dne, mimořádně telefonicky do 7.00 hodin ráno daného dne.
Rozvážíme od pondělí do pátku, Vy můžete odebírat každý den, nebo nepravidelně ( prázdniny, dovolená, nemoc,... ).
Obědy se snažíme vozit ve stejný čas (podle situace na silnici).
Můžete se stravovat i v naší jídelně: mapy.cz - směrem na Josefov, hned za kolejemi doprava, bývalá restaurace                         "U nudle", provozní doba 11.00 - 13.00 hodin.
Platit můžete hotově, stravenkami, nebo převodem na účet.
Obědy přivezeme ve Vašich jídlonosičích nebo v kvalitních jednorázových menuboxech, vhodných k ohřevu v mikrovlnné troubě  ( příplatek 10,- Kč).
Bližší informace naleznete  viz.  kontakt
 

Dle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinnen:

§ 14

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.